ISO 9001

Systémy managementu jakosti

Systém managementu jakosti dle ISO 9001 je založen na plnění požadavků uspokojování potřeb všech zainteresovaných stran v kontextu organizace, jejichž rozsah určuje příloha SL všech norem založených na jednotném principu trvalého zlepšování v cyklu PDCA (Plan - Do - Check - Act). Norma vychází z 8 zásad efektivního managementu a svým rozsahem pokrývá požadavky kladené na zavedení, zdokumentování a trvale zlepšování všech procesů které do systému patří.


Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikace, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkající se certifikace, které nenajdete na této stránce jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com/Certification, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.