NAŠE SPOLEČNOST Cenově dostupné pro každého

Orientujeme se především na malé a střední podnikatelské organizace, které byly dosud přesvědčeny, že certifikace manažerských systémů je výsadou velkých organizací, s dostatkem přebytečných financí, které si "tento luxus mohou dovolit". Globalizace a síť dodavatelských řetězců ukázala, že právě malé a středně velké certifikované organizace jsou základem dobře fungující sítě výrobců a poskytovatelů služeb a jsou základním prvkem stabilní makroekonomické síly země. Našim cílem je podpora právě malých a středních podniků. Naše cenová politika je pružnou reakcí na jejich realitu finančních možností a naše strategie "stand by" spolupracovníků z různých sfér praxe tuto politiku podporuje a umožňuje, že jsou naše služby cenově dostupné pro každého, kdo o ně požádá. Jsme globálním členem celosvětové sítě mezinárodně akreditované certifikační společnosti G-Cert-i, která operuje ve více než 50 hospodářsky významných zemích po celém světě. Podívejte se na naši globální stránku kliknutím na Více o nás, která je uvedena ve světových jazycích. Případné detaily komunikujte s regionálním představitelem G.Cert-i.

NAŠE SLUŽBY Pomáháme klientům globálně prostřednictvím certifikačních služeb

Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikácia, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001

Napište nám

Budeme rádi, pokud nám napíšete své postřehy a blíže specifikujete problematiku, kterou potřebujete nebo chcete řešit. Certifikace systému i osob je zpravidla konečnou fází cesty trvalého zlepšování. S důvěrou se na nás obraťte i v jejich přípravných fázích, protože taková komunikace před implementací normy pomůže najít to nejlepší řešení pro Vás

VYUŽIJTE NAŠE SLUŽBY Školení

G-Cert-i poskytuje jednotlivé a ucelené školení a modulové kurzy systémů a zlepšování procesů jedině ve formě otevřených kurzů, jejichž zaměření a termíny včas ohlásí na své stránce.

Těžištěm našich školení jsou otevřeny akreditované kurzy interních a externích auditorů na akreditované systémy. Kurzy jsou mezinárodně akreditované a dávají garance přijatelnosti takto vyškolených auditorů jako auditorů_first party (interní auditor doma), auditorů_second party (interní auditor u dodavatele) a auditorů_third party (certifikační auditor, pokud splňuje další kvalifikační a kompetenční požadavky).

Pro přímé zlepšování procesů klientů, G-CERT-i zajišťujeme školení a tréninky ad hoc jedině takovými pracovníky a spolupracovníky, kteří nejsou auditory a kteří se žádným způsobem neúčastnily nebo neúčastní procesů certifikací u klientů G-Cert-i. Tímto způsobem garantujeme vyloučení střetu zájmů dotčených osob. Školení a trénink tohoto druhu je poskytováno samostatným smluvním vztahem.

Formu a termín školení objednejte: