ISO 22301

Systémy managementu kontinuity organizace

Systém managementu kontinuity organizace zabezpečuje plynulou obnovu procesů a činnosti celé organizace po incidentu, který tuto plynulost narušil. Analyzuje dopady a způsoby obnovy po různých druzích závažných havárií i menších incidentech, které mohou být v organizaci předvídatelnými i nepředvídatelným. Přístupy Business Continuity se orientují nejen na odstraněných incidentů a jejich příčin ale především na jejich prevenci. Norma je kompatibilní (Annex SL) s více manažerskými normami a je výborným nástrojem v rukou především vrcholového managementu, kteří v kontextu organizací řeší její strategické směrování, plán a udržování kontinuálního řízení organizace.


Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikace, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkající se certifikace, které nenajdete na této stránce jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com/Certification, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.