ISO 22001

Systémy managementu bezpečnosti potravin

Systém managementu bezpečnosti potravin dle ISO 22001 přešel z původního systému HACCP na ISO standard a zařadil se svým přístupem a obsahem k celé řadě norem integrovatelných a z hlediska struktury a obsahu shodných (Annex SL). Protože problematika bezpečnosti potravin je nanejvýš aktuální, uvedenou normu implementují především výrobci ale i distributoři potravin.


Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikace, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkající se certifikace, které nenajdete na této stránce jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com/Certification, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.