ISO 20000-1

Systémy managementu poskytovaných služeb v IT

Systém managementu poskytovaných služeb v oblasti informačních technologií je těsně spojen se systémem managementu bezpečnosti informací podle ISO 27001 ale je použitelný i jako samostatný systém se svými přednostmi, jako je knihovna ITIL a jeho softwarové nástroje v široké paletě služeb informačních technologií. Systém je kompatibilní nejen s ISO 27001 ale is ISO 9001, které jsou z hlediska struktury a obsahu ve shodě (Annex SL), přičemž bere v úvahu specifika analýzy rizik poskytovaných služeb v IT.


Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikace, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkající se certifikace, které nenajdete na této stránce jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com/Certification, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.