ISO 14001

Systémy environmentálního managementu

Systém environmentálního managementu dle ISO 14001 dohlížet aby všechny řízené procesy v systému byly ve shodě s ISO 9001 (struktura normy podle Annex SL) v rozsahu identifikovaných environmentálních aspektů v plném životním cyklu produkce a v kontextu organizace ve které se tato produkce realizuje. Norma je dobrým základem pro systémy energetického managementu podle ISO 50001 a v některých environmentálních aspektech kompatibilní s riziky v systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001. Všechny uvedené normy jsou pro shodu rozsahu (Annex SL) ideální k integraci do integrovaných manažerských systémů.


Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikace, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkající se certifikace, které nenajdete na této stránce jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com/Certification, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.