Školení

G-Cert-i poskytuje jednotlivé a ucelené školení a modulové kurzy systémů a zlepšování procesů jedině ve formě otevřených kurzů, jejichž zaměření a termíny jsou aktualizovány na této stránke.

Těžištěm našich školení jsou otevřeny akreditované kurzy interních a externích auditorů na akreditované systémy. Kurzy jsou mezinárodně akreditované a dávají garance přijatelnosti takto vyškolených auditorů jako auditorů_first party (interní auditor doma), auditorů_second party (interní auditor u dodavatele) a auditorů_third party (certifikační auditor, pokud splňuje další kvalifikační a kompetenční požadavky). Druh a termíny školení auditorů jsou aktualizovány na této stránke.

Pro přímé zlepšování procesů klientů, G-CERT-i zajišťujeme školení a tréninky ad hoc jedině takovými pracovníky a spolupracovníky, kteří nejsou auditory a kteří se žádným způsobem neúčastnily nebo neúčastní procesů certifikací u klientů G-Cert-i. Tímto způsobem garantujeme vyloučení střetu zájmů dotčených osob. Školení a trénink tohoto druhu je poskytováno samostatným smluvním vztahem.

Formu a termín školení objednejte: