Podpora

Pod podporou máme na mysli všechny služby, které poskytujeme našim klientům v souvislosti s certifikací za účelem udržování systému a trvalého zlepšování jeho procesů.

Pod podporou klienta máme tedy na mysli:

  • Naši akreditaci
  • Práva na používání loga
  • Dohled nad stavem certifikace přes kontrolní audity podle ISO 17021
  • Naše partnerství a členství v mezinárodních organizacích
  • Vyhledávací služby týkající se průběhu certifikace, sledovatelnost
  • Školení a akreditovaný trénink auditorů

Podrobný přehled podpůrných služeb je uveden na hlavní stránce www.gcerti.com/Support, nebo tyto služby komunikujte s regionálním představitelům G-Cert-i.

Akreditace

  1. Akreditace certifikace deklarovaných systémů je udělena Mezinárodní Akreditační Službou (International Accreditation Service_IAS)
  2. Akreditace školení a tréninků je udělena Mezinárodním vzdělávacím fórem Exemplar Global

Další podrobnosti ohledně akreditací jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.