Postup

  1. Komunikace s regionálním představitelem G-Cert-i na úrovni dopyt_ponuka
  2. Zaslání nabídky certifikace na základě údajů o organizaci, scope a očekávání
  3. Podpis smlouvy o provedení certifikačního procesu
  4. Stanovení rozsahu a termínu auditu_stupeň 1
  5. Na základě výsledku auditu_stupeň 1 vypracování a zaslání plánu auditu_stupeň 2
  6. Vypracování zprávy auditora o výsledku auditu_stage 2
  7. Proces schvalování v Operačním centru
  8. Vystavení certifikátu
  9. Předání certifikátu vedení organizace regionálním představitelům G-Cert-i
  10. Průběžná péče o klienta

Podrobný popis certifikačního procesu, uvnitř a navenek certifikačního orgánu, je podrobně popsán na hlavní stránce www.gcerti.com/Procedure, nebo jej komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.