Délka auditu

Počet člověkodnů auditu vychází z mezinárodních akreditačních podmínek a je v zásadě nezávislý od certifikačního orgánu ale od vstupních údajů organizace, od scope činnosti a komplexnosti. Je v zásadě stejný a závazný pro všechny akreditované certifikační orgány.

Jeden člověkoden auditu představuje 8 pracovních hodin.

Transparentní přehled počtu člověkodnů auditu, v závislosti na vstupních údajů organizace, je podle mezinárodních pravidel akreditaci uveden na hlavní stránce www.gcerti.com/AuditDays, nebo jej komunikujte s regionálním představitelům G-Cert-i.