Komplexnost

Klasifikace komplexnosti je mezinárodní charakteristika organizace z hlediska environmentálního zatížení vlivem environmentálních aspektů její procesů a v závislosti na typu a předmětu podnikání. Tato charakteristika se bere v úvahu při relevantních certifikovaných standardech.

Podrobná tabulka komplexnosti (Complexity Classification Standard Table) je uvedena na hlavní stránce www.gcerti.com/Complexity nebo ji komunikujte s regionálním představitelem G-Certi-i.