EA kód

EA kód je mezinárodní znak předmětu podnikání a prakticky vyjadřuje scope (rozsah, předmět) pro který je certifikován manažerský systém účinně zaveden.

Podrobný přehled mezinárodních kódů podnikání (sope) je na hlavní stránce www.gcerti.com/EACode, nebo jej komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.