ISO 45001

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Původní norma OHSAS 18001 se opírala o Britský standard BS 8800 a byla národně akceptována jako národní norma, např. ČSN OHSAS 18001. Dalším akceptováním mezinárodních požadavků se začlenila do široké rodiny norem integrovatelná obsahu (Annex SL) a od roku 2018 je tak problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plně mezinárodně standardizovaná jako ISO 45001. Systém managementu BOZP vychází z kontextu organizace a management rizik vnímá a řeší tak v rámci systému, tak v rámci jednotlivých procesů.


Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikace, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkající se certifikace, které nenajdete na této stránce jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com/Certification, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.