ISO 27001

Systémy managementu informační bezpečnosti

Systém managementu bezpečnosti informací specifikuje požadavky na zavedení, implementaci, provoz a kontinuální zlepšování Information Security Management System-u v kontextu organizace. Dále obsahuje požadavky na identifikaci, analýzu a ošetření rizik informační bezpečnosti, přizpůsobené potřebám konkrétní organizace. Požadavky této normy mají obecný charakter a mají se dát použít ve všech organizacích, nezávisle na jejich druhu, velikosti nebo kvality. Vyloučení některé z těchto požadavků je neakceptovatelné. Norma je plně kompatibilní s ISO 9001 z hlediska struktury a obsahu (Annex SL), přičemž je samozřejmě silně orientovaná na rizika úniku citlivých informací a na jejich řízení.


Certifikace, jako nestranné a objektivní posouzení shody nastavených jednotlivých nebo integrovaných manažerských systémů, je prováděna jedině akreditovanými odborníky z praxe, s kompetencemi pro příslušný scope, kteří jsou pravidelně kalibrování na nejnovější poznatky a zkušenosti v dané oblasti. Cerifikace, pro kterou jsme mezinárodně akreditovaní se týká manažerských systémů podle ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkající se certifikace, které nenajdete na této stránce jsou uvedeny na hlavní stránce www.gcerti.com/Certification, nebo je komunikujte s regionálním představitelem G-Cert-i.